Domov 9 Usposabljanje 9 3D modeliranje in animacija v okolju Blender

3D modeliranje in animacija v okolju Blender

Animirani 3D modeli se vse pogosteje pojavljajo na vseh multimedijskih platformah, zato je delavnica primerna za vse, ki se želijo podati v svet 3D modelov in pridobiti znanja s področja animacij.

Vsebina

 • uvod v okolje Blender, predstavitev osnovnih pogledov in orodij;
 • postavitev okolja, vstavljanje in manipulacija objektov;
 • pristopi k modeliranju, zasnova in ustvarjanje osnovnih oblik;
 • uporaba orodij za hitro in natančno manipulacijo mreže objektov;
 • uporaba materialov in nastavitev le-teh, osnovno barvanje;
 • uporaba vozlišč (nodes) pri oblikovanju in barvanju objektov;
 • izdelava ustreznega okostja s povezavami in omejitvami;
 • animacija in gibanje 3D modelov, izvoz končnega izdelka.
Oseba se na računalniku ukvarja s 3D oblikovanjem.

Cilji usposabljanja

 • poznavanje osnov 3D modeliranja;
 • načrtovanje in postavitev 3D scene, luči in kamere;
 • samostojna izdelava 3D modelov;
 • poznavanje osnovnih pristopov za barvanje modelov;
 • razumevanje strukture vozlišč pri urejanju izgleda;
 • samostojna izdelava in prilagajanje okostja za osnovno animacijo;
 • razumevanje osnov animiranja v okolju Blender;
 • poznavanje izvoza, možnosti in nastavitev pri izvozu izdelka.

Ciljna skupina

 • ustvarjalci 3D vsebin in animacij;
 • oblikovalci spletnih strani, ki želijo tudi sami ustvarjati.