Domov 9 Usposabljanje 9 Python 2: Analitika podatkov v Python-u

Python 2: Analitika podatkov v Python-u

Izrazito praktična delavnica, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri obdelavi podatkov v Python-u. Udeleženci se na začetku spoznajo s programskim jezikom Python in njegovimi knjižnicami za obdelavo podatkov. Poudarek je na praktičnem delu ter reševanju realnih primerov.

Vsebina

 • uvod v analitiko podatkov in priprava okolja,
 • uvod v NumPy,
 • uvod v Pandas,
 • priprava in čiščenje podatkov,
 • prikazovanje podatkov,
 • uvoz zahtevnejših oblik podatkov,
 • agregacija, združevanje in transformacija podatkov,
 • delo s časovnimi podatki,
 • web Scraping,
 • delo s podatkovnimi bazami,
 • procesiranje velikih datasetov v pandas-u,
 • optimizacija kode za velike datasete.

Priporočeno predznanje:

 • Udeležba na Python osnovnem tečaju oziroma poznavanje programskega jezika Python (podatkovni tipi, operatorji, for, while, if stavki, funkcije, napake, principi objektnega programiranja).

Cilji usposabljanja

 • uporabiti programski jezik Python pri obdelavi in prikazovanju podatkov,
 • spoznati korake podatkovne analize na praktičnih primerih z uporabo različnih Python knjižnic (pandas, NumPy, matplotlib…).

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanima področje analitike podatkov,
 • vsi, ki želijo razviti kariero na področju analitike podatkov.