Domov 9 Usposabljanje 9 CCNA 2: Osnove usmerjanja, preklapljanja in brezžičnih omrežij

CCNA 2: Osnove usmerjanja, preklapljanja in brezžičnih omrežij

Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje usmerjevalnikov in stikal v omrežjih. Udeleženci se naučijo virtualno segmentacijo omrežij VLAN, usmerjanje med njimi ter spoznajo osnovne varnostne nastavitve stikala. Spoznajo koncepte brezžičnih omrežij WLAN ter njihove nastavitve. Naučimo se osnovnih principov usmerjanja ter nastavitev statičnih in privzetih poti v IP omrežjih. Znajo zaščititi LAN omrežje podjetja.

Vsebina

 • osnove domačih LAN omrežji,
 • spoznavanje lastnosti omrežnih stikal in njihovega upravljanja,
 • virtualna delitev LAN omrežij – VLAN,
 • principi komunikacije in usmerjanje med različnimi VLAN segmenti,
 • delovanje protokola STP za preprečevanje zank v LAN omrežjih,
 • osnove združevanja fizičnih povezav v virtualne s pomočjo Etherchannel,
 • implementacija protokola DHCP verzij 4 in 6,
 • konfiguracija redundančnih protokolov v primeru odpovedi FHRP,
 • varnostni mehanizmi v LAN omrežjih,
 • PortSecurity, DAI, DHCP snooping varnostne imlementacije,
 • koncepti brežičnih omrežijh WLAN,
 • WLAN nastavljanje,
 • osnove paketnega usmerjanja in usmerjevalnih operacij,
 • usmerjanje s pomočjo privzetih in statičnih poti.

Cilji usposabljanja

Po usposabljanju boste:

 • poznali vrste stikal ter jih pravilno vmestiti v hierarhično arhitekturo omrežja podtjetja,
 • razumeli delovanje naprednih tehnologij in varnosti v LAN segmentih,
 • znali nastaviti, testirati in vzdrževati VLAN,
 • poznali koncepte usmerjanja inter-VLAN,
 • osvojili koncepte v primeru odpovedi v omrežjih in delovanje FHRP,
 • razumeli delovanje in koristi STP protokola za preprečevanje zank v omrežju,
 • znali nastaviti in odpraviti težave pri delovanju protokola STP,
 • razumeli delovanje in prednosti agregacije povezav,
 • znali nastaviti in odpraviti napake v brezžičnih omrežjih WLAN,
 • znali pravilno zaščititi LAN omrežje podjetja,
 • razumeli delovanje DHCP protokola v omrežjih IPv4 in IPv6,
 • znali skonfigurirati statično usmerjanje in privzete poti.

Ciljna skupina

 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji,
 • načrtovalci omrežij in storitev,
 • strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve,
 • strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja,
 • vsi, ki načrtujejo kariero na področju IKT.