Domov 9 Usposabljanje 9 CCNA 3: Omrežja podjetij, varnost in avtomatizacija

CCNA 3: Omrežja podjetij, varnost in avtomatizacija

Modul obravnava arhitekturo, komponente in delovanje kompleksnih sodobnih (poslovnih) omrežij ter koncepov širokopasovnih dostopovnih tehnologij. Udeleženci se naučijo nastaviti napredne funkcionalnosti na usmerjevalnikih in stikalih ter so sposobni nastaviti in odpraviti napake v IP omrežjih. Spoznajo kibernetkse grožnje, napade in ranljivosti ter varnostne mehanizme in navidezna zasebna omrežja. Spoznajo funkcionalnosti kontrol dostopa ACL, translacij NAT ter mehanizmov QoS.

Vsebina

 • osnove in konfiguracija dinamičnega usmerjavalnega protokola OSPF,
 • koncepti WAN prostranih omrežij širokopasovnih tehnologij,
 • kibernetska varnost, grožnje, ranljivosti in kriptografija,
 • koncepti in nastavitev kontrol dostopa ACL,
 • principi translacije omrežnih naslovov NAT,
 • navidezna zasebna omrežja VPN in protokol IPsec,
 • zagotavljanje kvalitete storitev (QoS),
 • upravljanje in nadzor omrežij omrežij s pomočjo CDP, NTP, SNMP in Syslog,
 • dizajniranje in arhitektura omrežij,
 • lociranje in odprava napak v omrežjih,
 • računalništvo v oblaku, virtualizacija in SDN,
 • omrežna avtomatizacija.

Cilji usposabljanja

Po usposabljanju boste:

 • znali nastaviti napredne mehanizme protokola OSPF,
 • poznali koncepte širokopasovnih tehnologij za dostop,
 • prepoznali kibernetske grožnje, ranljivosti in napade,
 • poznali osnovne koncepte kriptografije,
 • znali nastaviti, testirati in vzdrževati omejevanje dostopa z ACL,
 • razumeli delovanje omrežje translacije NAT in pravilno nastaviti le-to,
 • spoznali koncepte navideznih zasebnih omrežij in varnostnih protokolov omrežnega sloja,
 • osvojili principe zagotavljanje kvalitete storitev v prenosnih omrežjih,
 • poznali učikovita orodja za nadzor in upravljanje omrežij,
 • znali nastaviti in odpraviti težave v kompleksnih omrežjih,
 • poznali koncepte virtualizacije, računalništva v oblaku ter avtomatizacije.

Ciljna skupina

 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji,
 • načrtovalci omrežij in storitev,
 • strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve,
 • strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja,
 • vsi, ki načrtujejo kariero na področju IKT.