Domov 9 Usposabljanje 9 CCNA Cybersecurity Operations – Analitika kibernetske varnosti

CCNA Cybersecurity Operations – Analitika kibernetske varnosti

Tečaj obravnava področje kibernetske varnosti ter usposablja za delo kibernetskega analitika. Udeleženci se naučijo samostojne uporabe orodij za analizo kibernetskih napadov, spremljati varnostne alarme ter določiti okužene naprave in izvore napadov. Znajo učinkovito zaščititi omrežje, naprave in podatke. Poznajo dobre prakse in odzivni proces v primeru kibernetskega incidenta.

Vsebina

 • Vloga kibernetskega specialista analitika
 • Kibernetski prostor, omrežja, podatki in napadi
 • Operacijski sistem Windows in njegova zaščita
 • Operacijski sistem Linux in njegova zaščita
 • Analiza TCP/IP protokolov in storitev
 • Omrežne topologije in infrastruktura
 • Klasifikacija različnih tipov kibernetskih napadov
 • Zaščita omrežnih in končnih naprav, podatkov in storitev
 • Strategija kibernetske obrambe
 • Kriptografija in PKI
 • Klasifikacija ranljivosti končnih naprav
 • Tehnologije za efektiven nadzor omrežne varnosti
 • Rokovanje z dnevniškimi zapisi naprav in alarmov
 • Analiza napadov, iskanje okuženih naprav in izvora napada
 • Učinkovit odzivni proces v primeru omrežnega incidenta

Cilji usposabljanja

 • Poznati vlogo kibernetskega analitika v centrih SOC
 • Poznati kibernetski prostor, tipe napadov in zaščito
 • Znati zaščititi Windows in Linux operacijske sisteme
 • Razumeti delovanje TCP/IP omrežij
 • Poznati postopke kriptografije v prenosnih omrežjih
 • Poznati ključne ranljivosti aplikacij in storitev
 • Uporaba orodij za učinkovito spremljanje varnostnih dogodkov v omrežjih
 • Znati zaščititi omrežne in končne naprave ter podatke
 • Učinkovito ukrepati v primeru napada

Ciljna skupina

 • Kibernetski analitiki v centrih SOC
 • Omrežni in sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za kibernetsko varnost in zaščito
 • Načrtovalci omrežij, storitev in aplikacij
 • Vsi, ki bi radi svoje znanje razširili na področje kibernetske obrambe