Domov 9 Usposabljanje 9 CCNP ENARSI (300-410)

CCNP ENARSI (300-410)

Izbirni modul Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services. Profesionalna znanja in veščine, potrebne za projektiranje in vzdrževanje naprednih konfiguracij računalniških omrežij, s poudarkom na naprednem usmerjanju in razširljivosti omrežij.

Vsebina

 • usmerjevalne storitve,
 • usmerjevalni protokoli: OSPF, BGP, EIGRP,
 • optimizacija usmerjevalnih protokolov,
 • implementacija usmerjanja za oddaljene lokacije,
 • implementacija IPv6,
 • praktične vaje in reševanje študijskih primerov.

Cilji usposabljanja

Po usposabljanju boste:

 • sposobni izkazati profesionalno znanje za projektiranje in vzdrževanje naprednih konfiguracij ter za napredno usmerjanje in razširljivost omrežij,
 • znali implementirati usmerjevalne protokole v večjih omrežjih,
 • poznali različne mehanizme za nadzor prometa in konvergence v večjih omrežjih,
 • znali uporabljati Path Control s pomočjo IP SLA in PBR,
 • imeli osnovno razumevanje o usmerjevalnem protokolu BGP,
 • znali implementirati usmerjanje za oddaljene lokacije,
 • sposobni vpeljati IPv6 v omrežje.

Ciljna skupina

 • R&D specialisti,
 • načrtovalci omrežij ter integratorji,
 • omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji,
 • strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci,
 • vsi ki razvijajo kariero na področju IKT.