Domov 9 Usposabljanje 9 CCNP ENCOR (350-401)

CCNP ENCOR (350-401)

(350-401 ENCOR) se osredotoča na poznavanje omrežne infrastrukture v srednje velikih in večjih podjetjih (IPv4 in IPv6), virtualizacijo, razpoložljivost storitev, varnost in avtomatizacijo.

Vsebina

 • Dual-stack (IPv4 in IPv6) omrežna arhitektur
 • Virtualizacija
 • Infrastruktura
 • Zagotavljanje razpoložljivosti omrežja
 • Varnost
 • Avtomatizacija

Priporočeno predznanje

Dobro poznavanje omrežnih tehnologij oz. znanje na nivoju CCNA.

Cilji usposabljanja

Po usposabljanju boste:

 • Poznali usmerjevalne protokole EIGRP, OSPF, BGP
 • Znali nastaviti in optimizirati delovanje stikal (VLAN, Spanning-Tree) ter zagotoviti redundanco
 • Znali implementirati multicast in kvaliteto storitev (QoS) v omrežju
 • Znali implementirati brezžična (WLAN) omrežja
 • Sposobni celovito zaščititi lokalna omrežja
 • Sposobni načrtovati vpeljavo naprednih storitev v omrežno infrastrukturo

Ciljna skupina

 • R&D specialisti
 • Načrtovalci omrežij ter integratorji
 • Omrežni in/ali sistemski administratorji in operaterji
 • Strokovnjaki za tehnično podporo in svetovalci
 • Vsi ki razvijajo kariero na področju IKT