Domov 9 Usposabljanje 9 Digitalizacija: Spremembe v poslovnem in tehnološkem okolju

Digitalizacija: Spremembe v poslovnem in tehnološkem okolju

Digitalna akademija DA! pomaga podjetjem hitreje oceniti lastno digitalno zrelost, razumeti logiko v ozadju digitalnih procesov in oblikovati konkretne korake na poti do digitalne transformacije oziroma učinkovite načrte za prehod na nove načine delovanja.

Vsebina

Uvodna delavnica: OSNOVNI POJMI, TEHNOLOGIJE IN TRENDI V DIGITALNI TRANSFORMACIJI

Delavnica, kjer so v obliki direktorskih povzetkov predstavljene naslednje teme:

 • Dinamika razvoja in potenciali digitalizacije
 • Smer razvoja kadrov
 • Pregled ključnih informacijsko komunikacijskih tehnologij
 • Poslovni in strateški vidik digitalne transformacije
 • Osnovni koraki strategije digitalne transformacije
 • Komunikacija v času digitalnega poslovanja

Vsebino se lahko po naročilu modularno dopolni z delavnicami, ki podrobneje osvetlijo vpliv digitalne transformacije na ključne poslovne funkcije :

 • Delavnica 1 : Povezani poslovni sistemi
 • Delavnica 2 : Razvoj produktov in storitev v digitalnem okolju
 • Delavnica 3 : Pametna proizvodnja 4. industrijske revolucije (ali Pametna proizvodnja 4.0)
 • Delavnica 4 : Potencial, zbiranje in analitika velikih podatkov (big data)
 • Delavnica 5 : Digitalni marketing in prodaja
 • Delavnica 6 : Digitalna komunikacija
 • Delavnica 7 : Razvoj kadrovskih kompetenc za digitalno transformacijo
 • Delavnica 8 : Umetna inteligenca

 

Možnost individualnega dela s podjetjem: STRATEGIJA PODJETJA ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO

Trifazni proces priprave digitalne strategije podjetja, ki vključuje:

 1. Faza – Ocena digitalne zrelosti podjetja in predlogi za ukrepanje
 2. Faza – Izdelava digitalne strategije podjetja
 3. Faza – Organizacija projekta uvedbe digitalne strategije
Za dogovor glede načina, konkretne vsebine, termina in cene nas kontaktirajte na training@ltfe.org.

Cilji usposabljanja

 • razumeti, kaj se dogaja v poslovnem in tehnološkem okolju ter kje smo in kako naprej,
 • podrobneje osvetliti vpliv digitalne transformacije na ključne poslovne funkcije.

Ciljna skupina

 • direktorji in vodje podjetij,
 • zaposleni na področju produktnega vodenja,
 • zaposleni na področju projektnega vodenja,
 • zaposleni na področju raziskav in razvoja,
 • zaposleni na področju marketinga,
 • zaposleni na področju skrbi za uporabnike,
 • zaposleni na področju prodaje,
 • netehniki in podporne službe.