Domov 9 Usposabljanje 9 Python 4: Globoko učenje v Python-u

Python 4: Globoko učenje v Python-u

Izrazito praktično naravnan tečaj, kjer se predstavijo ključna področja umetne inteligence, ki obravnavajo globoko učenje (angl. deep learning). Poudarek je na praktičnih vajah in primerih uporabe v praksi.

Vsebina

  • uvod v globoko učenje,
  • delovanje modelov globokega učenja (Convolutional NN, Recurrent NN, Autoencoders, DQN …),
  • razlike med modeli,
  • uporaba modelov na realnih primerih (razpoznavanje objektov na slikah, generiranje teksta, avtomatsko igranje šaha, napovedovanje …),
  • uporaba knjižnic (keras tensorflow),
  • optimizacija modelov.

Priporočeno predznanje

udeležba na tečaju »Strojno učenje v Python-u« oziroma poznavanje programskega jezika Python (principi objektnega programiranja).

Cilji usposabljanja

  • pridobiti osnovno znanje o delovanju različnih modelov globokega učenje,
  • pridobiti znanje in praktične izkušnje o uporabi in optimizaciji različnih modelov v praksi.

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje strojnega učenja in umetne inteligence.