Domov 9 Usposabljanje 9 Internet stvari: AI in strojno učenje na napravah IoT na primeru senzorja za detekcijo motečih zvokov v pametnih mestih

Internet stvari: AI in strojno učenje na napravah IoT na primeru senzorja za detekcijo motečih zvokov v pametnih mestih

Na praktični delavnici se boste seznanili z osnovnimi koncepti strojnega učenja na napravah IoT. Razvili boste lastni model za prepoznavanje zvokov v pametnih mestih in proženje alarmov v povezavi z le-temi.

Vsebina

  • osnove naprav IoT in AIoT,
  • specifike strojnega učenja in umetne inteligence na napravah IoT,
  • izdelava modela strojnega učenja za detekcijo anomalij,
  • namestitev aplikacije na senzorsko napravo IoT,
  • prikaz in obdelava podatkov, poslanih iz senzorja IoT na aplikacijo Bluetooth LE.

Cilji usposabljanja

Seznaniti se z osnovnimi koncepti umetne inteligence (AI) in strojnega učenja (ML) na povezanih napravah IoT in prikazati uporabo nizkoenergijske brezžične tehnologije Bluetooth LE.

Ciljna skupina