Domov 9 Usposabljanje 9 Kibernetska varnost za 5G

Kibernetska varnost za 5G

Usposabljanje predstavi ključne teme na področju varnosti oblačnih infrastruktur za 5G.

Vsebina

 • uvod v kibernetsko varnost za 5G,
 • pregled vektorjev napadov v 5G,
 • tehnologije in arhitekture oblačnih sistemov,
 • orkestracija storitev za 5G z uporabo platforme Kubernetes,
 • vektorji napadov v virtualiziranih in orkestriranih okoljih,
 • dobre varnostne prakse v virtualiziranih in orkestriranih okoljih.

Cilji usposabljanja

 • spoznati osnovne koncepte kibernetske varnosti za 5G,
 • spoznati prakse na področju varnosti oblačnih infrastruktur za 5G ter v virtualiziranih in orkestriranih okoljih.

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanima področje kibernetske varnosti in /ali tehnologija 5G,
 • zaposleni na področju dostopovnega, radijskega in konvergentnega jedrnega omrežja,
 • zaposleni na področju zagotavljanja storitev.