Domov 9 Usposabljanje 9 M2M, senzorji in arhitekture interneta stvari

M2M, senzorji in arhitekture interneta stvari

Vsebina je primerna za vse, ki morajo poznati trende in dobre prakse razvoja storitev in aplikacij IoT in M2M.

Vsebina

  • pregled trendov na področju storitev in aplikacij IoT/M2M,
  • primeri storitev in aplikacij IoT/M2M,
  • pregled platform, ki omogočajo storitve IoT/M2M,
  • pregled komunikacijskih tehnologij IoT/M2M,
  • praktični primer: Izdelava senzorske platforme IoT in povezava v oblačno platformo.

Cilji usposabljanja

Po usposabljanju boste:

  • poznali storitve in aplikacije M2M in Interneta stvari (IoT),
  • poznali trende na področju M2M, IoT,
  • poznali platforme in komunikacijske tehnologije IoT/M2M,
  • poznali scenarije in načine uporabe konceptov IoT/M2M.

Ciljna skupina