Domov 9 Usposabljanje 9 Načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje

Načrtovanje in vrednotenje uporabniške izkušnje

Na predavanju se s praktičnimi primeri predstavi pomen dobre uporabniške izkušnje storitev in produktov, ključne postopke načrtovanja in metodologijo vrednotenja uporabniške izkušnje ter trende in standarde na tem področju.

Vsebina

 • uporabniški vmesniki – zgodovina, razvoj ter vrste različnih vmesnikov
 • pravila in postopki načrtovanja uporabniških vmesnikov
 • sodobni trendi pri načrtovanju uporabniških vmesnikov in storitev
 • glavne komponente uporabniške izkušnje
 • analiza (uporabnikov, potreb, konkurence, trga…)
 • informacijska arhitektura in koncept uporabniškega vmesnika
 • prototipiranje (vrste, pristopi, pomen)
 • načrtovanje interakcij in interaktivnost
 • dizajn (zasnova izgleda, oblikovni sistem, celostna grafična podoba, variacije za zagotavljanje dopstopnosti, praktični primeri, trendi)
 • zagotavljanje dostopnosti za osebe z različnimi omejitvami (izzivi in rešitve)
 • metode evalviranje uporabniških vmesnikov
 • postopki vrednotenja ter analiza in interpretacija rezultatov
Oseba si dela zapiske v zvezek.

Cilji usposabljanja

 • razumevanje osnovnih konceptov uporabniškega oblikovanja in izkušenj ter njihov pomen pri ustvarjanju uspešnih izdelkov ali storitev
 • poznavanje ključnih pristopov za načrtovanje intuitivnih in uporabnikom prijaznih vmesnikov v skladu s standardi in sodobnimi trendi
 • razumevanje uporabnikovih potreb, želja in izzivov
 • razumevanje pomembnosti uporabniških testiranj in pridobivanja povratnih informacij za izboljšanje izdelkov ali storitev
 • razumevanje pomena informacijskih arhitektur in navigacijskih vzorcev za izboljšanje uporabniške izkušnje
 • poznavanje osnov za analizo podatkov in interpretacijo rezultatov vrednotenja uporabniške izkušnje

Ciljna skupina

 • načrtovalci uporabniških vmesnikov in storitev
 • oblikovalci spletnih strani
 • načrtovalci spletnih in mobilnih aplikacij
 • svetovalci uporabnikom
 • programerji, ki se ukvarjajo s postavitvami uporabniških vmesnikov
 • vsi, ki si želijo izboljšati interakcijo s svojimi uporabniki in doseči boljše rezultate na področju uporabniške izkušnje