Domov 9 Usposabljanje 9 Osnove IPv6

Osnove IPv6

Tečaj na pregleden način podaja osnovna znanja, potrebna za razumevanje delovanja IPv6 z namenom uporabe protokola in njegovih storitev ter načrtovanja omrežja z IPv6.

Vsebina

 • Osnove IPv6:
  • Uvod v IPv6,
  • Razlogi za prehod a IPv6 / Omejitve IPv4,
  • Numbering System (Dec, Bin, Hex),
  • Tipi naslovov (GUA, LinkLocal, Unique Local),
  • Prikaz IPv6,
  • Struktura IPv6 naslova,
  • Standardizacija na področju IPv6,
  • Novosti IPv6,
  • IPv6 Header,
  • Trenutno stanje uporabe IPv6.
 • ICMPv6:
  • Ra/RS sporočila,
  • NA/NS sporočila,
  • DAD protkol,
  • ND protokol,
  • ND Cache,
  • Pingv6 Traceroutev6.
 • DHCPv6:
  • SLAAC,
  • EUI64 / Naključno generiranje IPv6 naslovov,
  • Stateless DHCPv6,
  • Stateful DHCPv6,
  • Standardizacija.
 • IPv6 DNS Struktura,
 • IPv6 Subnetting / Dobre prakse,
 • Vaje:
  • Opazovanje Prometa v Wiresharku,
  • Konfiguracija DHCPv6,
  • Pingv6 / Traceroutev6.

Cilji usposabljanja

 • spoznati arhitekturo, osnovne koncepte in storitve omrežij IPv6,
 • razumeti razloge za prehod iz IPv4 na IPv6,
 • usposobiti se za nastavitev IPv6 parametrov na terminalni opremi.

Ciljna skupina

 • omrežni in/ali sistemski inženirji,
 • razvojni inženirji,
 • načrtovalci omrežij in storitev,
 • produktni vodje,
 • strokovnjaki v službah za tehnično podporo,
 • strokovnjaki na področju tehnične prodaje in produktnega marketinga.