Domov 9 Usposabljanje 9 Osnove tehnologije blokovnih verig in platform za industrijo

Osnove tehnologije blokovnih verig in platform za industrijo

Namen delavnice je spoznati vlogo in realne možnosti tehnologije porazdeljenih knjig (Distributed Ledger) in blokovnih vergih (Blockchain) za industrijo. Spoznali boste ključne prednosti in ključne perfromančne, varnostne in cenovne omejitve rešitev blokovnih verig na področju IoT. Seznanjeni boste z ekosistemi za razvoj in uporabo decentraliziranih aplikacij ter znali na svojem področju realno vrednotiti možnosti in izbrati ustrezen pristop k izvedbi rešitev z blokovnimi verigami za IoT.

Vsebina

 • pričakovanja IoT in realnost glede vloge blokovnih verig,
 • blokovne verige kot IoT zaledni sistem,
 • avtentikacija in avtorizacija IoT naprav s tehnologijami blokovnih verig,
 • decentralizirane aplikacije za industrijo,
 • arhitekture, organizacija in zmogljivosti omrežji blokovnih vergi za IoT,
 • arhitekture aplikativnih rešitev blokovnih verig v omenjenih IoT napravah,
 • varnost omrežij blokovnih verig in pamentih pogodb za industrijo.

Cilji usposabljanja

 • Pridobili boste razumevanje o specifikah (omejitve, prednosti) sistemov blokovnih verig v vlogi zalednega sistema za IoT.
 • Razumeli boste performančne omejitve obstoječih tehnologij in omrežji blokovnih verig, ter poznali možnosti za konfiguriranje in upravljanje teh omrežij za zagotavljanje ustreznih zmogljivosti.
 • Znali boste opredeliti izhodišča za decentralizirano aplikacijo za industrijo, vključno z izbiro in ustreznega omrežja blokovnih vergih, zasnovo pametnih pogodb in načrtovanjem aplikacij na končnih napravah.
 • Poznali boste aktualne sisteme za decentralizrane aplikacije in znali primerjalno ovrednotiti tudi nove in alternativne rešitve v prihodnosti.

Ciljna skupina

 • načrtovalci konvergenčnih aplikacij in storitev,
 • poslovni arhitekti in projektni navigatorji,
 • strokovnjaki s področja interneta stvari,
 • svetovalci, tehnične vodje in odločevalci v finančnih organizacijah.