Domov 9 Usposabljanje 9 Podatkovni prostori in Context Broker

Podatkovni prostori in Context Broker

Usposabljanje predstavi osnovne pojme in trende na področju podatkovnih prostorov.

Vsebina

  • pojem podatkovnih prostorov (Data Spaces) in njihov pomen,
  • vodilne ustanove v Evropi, ki spodbujajo uvedbo podatkovnih prostorov,
  • ogrodja podatkovnih prostorov,
  • organizacijski, pravni in etični vidiki,
  • primeri ogrodij: FIWARE, IDSA,
  • nekatere pomembne vertikale in primeri uporabe.

Cilji usposabljanja

  • spoznati pomen in uporabnost podatkovnih prostorov,
  • spoznati primere uporabe.

Ciljna skupina

  • vsi, ki jih zanima področje podatkovnih znanosti.