Domov 9 Usposabljanje 9 Soustvarjanje rešitev z visokim ekonomskim, družbenim in okoljskim vplivom

Soustvarjanje rešitev z visokim ekonomskim, družbenim in okoljskim vplivom

Vsebina predstavi pristop ustvarjalnega razmišljanja in odprtega inoviranja in vključuje praktične delavnice na realnih izzivih. Udeleženci spoznajo praktično uporabo zelo uporabne metodologije za razvoj novih storitev/produktov/rešitev z visoko dodano vrednostjo.

Vsebina

 • Ustvarjalno razmišljanje,
 • Inoviranje in prednosti odprtega inoviranja,
 • Metodologija SEROI+,
 • Delavnica soustvarjanja rešitev/storitev/produktov:
  • definicija izhodišč in ciljev za izbrane izzive,
  • identifikacija deležnikov in razmislek o njihovem vključevanju,
  • soustvarjanje rešitve,
  • nastavitev indikatorjev in prva ocena vrednosti  oz. donosnosti naložbe.

Cilji usposabljanja

 • Udeleženci so skozi ves čas vključeni v ustvarjalni proces odprtega inoviranja, kjer s pomočjo metodologije SEROI+ (social, economic, environmental retourn on investment with open innovation) identificirajo, načrtujejo in ovrednotijo nove (digitalne) storitve ali rešitve. Tematike za delavnico izhajajo iz prioritet poslovnih strategij, usmeritev ali politik, vrednotenje investicije pa se opravi skozi ekonomske, družbene in okoljske kazalnike.
 • Spoznajo pristop in prednosti odprtega inoviranja.
 • Spoznati ustvarjalno razmišljanje, kot učinkovit pristop k reševanju problemov.
 • Naučijo se uporabljati ustvarjalno razmišljanje pri reševanju problemov v svoji organizaciji.

Ciljna skupina

 • vodstvo, odločevalci,
 • zaposleni, ki se ukvarjajo z razvojem,
 • zaposleni, ki se ukvarjajo z inovacijami.