Domov 9 Usposabljanje 9 Python 3: Strojno učenje v Python-u

Python 3: Strojno učenje v Python-u

Izrazito praktično naravnan tečaj, kjer se predstavijo ključna področja, ki jih je treba poznati pri strojnem učenju v Python-u. Poudarek je na reševanju realnih primerov s pomočjo knjižnice scikit-learn.

Vsebina

 • uvod v strojno učenje,
 • pred obdelava podatkov,
 • strojno učenje: osnovni regresijski modeli,
 • strojno učenje: osnovni klasifikacijski modeli,
 • odločitvena drevesa in naključni gozdovi,
 • nenadzorovano učenje,
 • ocenjevanje modela,
 • izboljšava modela (Grid search, cross-validation…),
 • procesi in »pipelines«,
 • uvod v globoko učenje.

Priporočeno predznanje

znanje Pythona, poznavanje orodji za analitiko podatkov (pandas, numpy) oziroma udeležba na tečaju Analitika podatkov v Python-u.

Cilji usposabljanja

 • uporabiti programski jezik Python in knjižnico scikit-learn pri strojnem,
 • razumeti osnovne principe in metode strojnega učenja.

Ciljna skupina

 • vsi, ki jih zanima področje strojnega učenja,
 • vsi, ki želijo razviti kariero na področju podatkovnih znanosti.