Domov 9 Usposabljanje 9 Tehnologije IKT in uporabniška izkušnja v vozilih

Tehnologije IKT in uporabniška izkušnja v vozilih

Uporaba IKT v vozilih postaja stalna praksa z namenom povečevanja varnosti voznikov v prometu. Pri tem postajajo vmesniki in interakcije v vozilih čedalje bolj zmogljivi in kompleksni za uporabo. Hkrati pravilne, ažurne in primerno podane informacije v vozilih pomembno vplivajo na varnost vseh udeležencev v prometu. Pojavlja se pomemben izziv, kako smiselno, varno in čimbolj enostavno zagotoviti smiselno uporabo IKT in multimedije v vozilih. Na usposabljanju bodo udeleženci spoznali izzive, trende in praktične primere rešitev na tem področju.

Vsebina

 • uporabniška izkušnja v (samovozečih) vozilih,
 • uporabniški vmesniki in interakcije,
 • multimedijske tehnologije in storitve v vozilih, uporaba tehnologij obogatene in navidezne resničnosti (XR),
 • IKT v vozilih in aplikacije za obveščanje ter povečanje varnosti voznikov,
 • pregled aktualnih trendov in standardov.

Cilji usposabljanja

 • spoznati tehnologije IKT in njihovo uporabo v vozilih,
 • spoznati pomen multimedije, uporabniške izkušnje in modalnosti interakcij v vozilih,
 • poznati aktualne tehnologije in trende na področju,
 • praktični primeri uporabe, prenos izkušenj.

Ciljna skupina

 • IKT inženirji, R&D specialisti,
 • načrtovalci omrežij in storitev,
 • strokovni sodelavci za tehnično podporo in uporabniške storitve,
 • strokovni sodelavci na področju tehnične prodaje in produktnega trženja.