Domov 9 Usposabljanje 9 Uvod v oblačne tehnologije (Cloud Computing)

Uvod v oblačne tehnologije (Cloud Computing)

Spoznajte osnovne koncepte oblačnih sistemov in tehnologij. Usposabljanje predstavlja odlično osnovo za vse naprednejše praktične delavnice (Docker, Linux Containers, Razvoj oblačnih aplikacij in arhitektur, varnost oblačnih tehnologij ipd.).

Vsebina

Delavnica ponuja visokonivojski vpogled v področje oblačnih tehnologiji, kjer dobite odlično temeljno znanje vse naprednejše teme na področju oblačnih tehnologij.

  • Oblačne tehnologije
  • Najnovejši trendi na področju
  • Prakični primeri – rešitve za različne probleme

Cilji usposabljanja

  • Razumeti osnovne koncepte oblačnih tehnologij

Ciljna skupina

  • Vsi, ki se začenjajo ukvarjati z oblačnimi sistemi
  • Vsi, ki potrebujejo osnovno razumevanje o konceptih, ki se povezjejo z oblačnimi sistemi