Domov 9 Usposabljanje 9 Varnost oblačnih tehnologiji in SSDLC

Varnost oblačnih tehnologiji in SSDLC

Usposabljanje na praktičen način predstavi ključne teme na področju DevSecOps in SSDLC (Secure Software Development Lifecycle).

Vsebina

  • Uvod v SSDLC in DevSecOps
  • DevSecOps arhitektura
  • Pregled pojmov in orodji v SCA, SAST, DAST, SBOM, pentesting
  • Varnost oblačnih aplikacij
  • Varnost pri Dockerju, Kubernetesu, SSDLC, DevSecOps
  • Demonstracija uporabe DevSecOps procesa v praksi

Priporočeno predznanje

Razumevanje Docker-ja in Kubernetes-a.

Cilji usposabljanja

  • Spoznati osnove DevSecOps in SSDLC procesa
  • Demonstracija DevSecOps procesa v praksi

Ciljna skupina

  • Zaposleni na področju WEB, razvijalci programske opreme, sistemski administratorji
  • Vsi, ki delajo z oblačnimi sistemi