Domov 9 Usposabljanje 9 Varnost v internetu stvari

Varnost v internetu stvari

Usposabljanje predstavi specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT).

Vsebina

 • osnove komunikacijske in informacijske varnosti,
 • primeri IoT varnostnih tveganj v različnih domenah uporabe,
 • analiza varnostnih tveganj z vidika arhitekture IoT,
 • varnost naprav IoT,
 • komunikacijska varnost v IoT,
 • varnost storitev in aplikacij IoT,
 • iniciative in standardizacija na področju varnosti v IoT,
 • vloga tehnologije veriženja blokov (angl. Blockchain) za zagotavljanje zaupanja v IoT.

Cilji usposabljanja

 • Spoznati specifične izzive, ki jih z vidika informacijske in komunikacijske varnosti predstavljajo sistemi interneta stvari (IoT). To vključuje izzive, vezane na same naprave IoT, na njihove komunikacijske zmogljivosti ter na pripadajoče podporne programske rešitve v oblaku.
 • Spoznati nova varnostna tveganja v IoT, ki bodo predstavljena z vidika različnih možnih domen uporabe rešitev IoT.

Ciljna skupina

 • razvijalci programske opreme,
 • zaposleni na področju konvergenčnih storitev,
 • zaposleni na področju zagotavljanja storitev,
 • zaposleni na področju skrbi za uporabnike,
 • zaposleni na področju produktnega vodenja.